Ngày nay, trên thế giới và cả ở Việt Nam, có không ít người phụ nữ có sự đóng góp và tầm ảnh hưởng to lớn đối với xã hội. Không biết đã có một người phụ nữ nào đã truyền cảm hứng cho bạn hay thay đổi cuộc đời bạn theo chiều hướng tích cực hơn chưa? Những người phụ nữ đó họ có gì đặc biệt?

Cùng nghe nhà báo Nguyễn Thế Thanh và doanh nhân – diễn giả Trần Đăng Khoa trò chuyện về ngày quốc tế phụ nữ 08/03.

[blog_dongluc]