Giới thiệu Trần Đăng Khoa

+
năm huấn luyện
+
học viên
+
FB fans
+
quyển sách
+
độc giả
+
bài viết

Tiểu sử ngắn gọn

Trần Đăng Khoa (sinh năm 1981) là một doanh nhân trẻ thành đạt, một diễn giả được …

Read More